Intagningskrav:

 
           
  • För att bli antagen som elev har vi inga formella krav på förkunskaper. Då mycket av kurslitteraturen är på engelska är dock kunskaper i engelska språket en fördel.

  • Beträffande den medicinska utbildningen har skolan för närvarande valt att inte ha dessa ämnen på schemat, då eleven med fördel kan inhämta dessa kunskaper på annat håll.