Vad är homepati?

Patientfall -
Mer om homeopati
 
  • Homeopati är en medicinsk behandlingsform som rätt använd inte ger några skadliga biverkningar.
  • Homeopatisk behandling är alltid individuell och hänsyn tas både till din personlighet och dina symptom. Därför kan någon med liknande symptom som du mycket väl få helt andra mediciner.
  • Det som är viktigast är helhetsbilden och att människans självläkningsförmåga stimuleras. Homeopatiska medel är ofta effektivare än traditionell medicin. De stärker ditt immunförsvar och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen.
  • Homeopatisk medicin kan orsaka en reaktion i kroppen och du kan till en början känna dig sämre. Det betyder att kroppen vill göra sig kvitt sjukdomsorsaken och kallas "förstförsämring". Detta är inte farligt och går som regel snabbt över.
  • Sjukdomar som patienten haft länge och som kanske motstått alla andra mediciner kan inte snabbläka med homeopati. Homeopat-medlen börjar visserligen verka omedelbart, men eftersom de ska stimulera kroppens egna läkande krafter kan det dröja innan du känner av dess positiva verkan.
  • Homeopati är inget "hokus-pokus" utan en vetenskapligt prövad behandlingsmetod, provad och erkänd i de flesta länder världen över.
      "Homeopati botar procentuellt ett större antal fall än någon terapeutisk metod, och är utan tvivel säkrare, mer ekonomisk och den mest kompletta medicinska vetenskapen."

MAHATMA GANDHI

"Jag förstod redan från första början att homeopati var en vetenskap som verkligen kunde beröra och stimulera livets källa och ge tillbaka hälsan till den lidande mänskligheten. Ändå hade den förblivit i glömska och oåtkomlig för majoriteten av folket."

GEORGE VITHOULKAS

"Läkarens högsta önskan och enda kallelse är att göra sjuka människor friska. Läkarna måste äntligen börja agera, dvs verkligen hjälpa och bota."

SAMUEL HAHNEMANN

"Västerländska läkare får lära sig att kroppen i grunden är en serie kemiska processer. Eftersom de angriper själva symtomen - och inte den bakomliggande orsaken - är dessa mediciner ineffektiva och ofta också skadliga."

HARRY VAN GELDER

"Måste toxiska syntetläkemedel erbjudas som enda terapeutiska alternativ?"

Lars-Erik Esse´n

I ett öppet brev från Mattias Rath M.D. till USA:s president George Bush och Världens folk, som publicerades i SvD den 8 mars 2003 skriver han:

”Miljontals människor världen över inser alltmer att läkemedelsföretagen ingår i en investerings-baserad industri, vars överlevnad beror på sjukdomars fortsatta existens.

Läkemedelsindustrin överlever tack vare patentering av nya syntetiska läkemedel, som attackerar symtom utan att eliminera sjukdomars grundorsaker. Den fortsatta existensen av sjukdomar och deras spridning är en förutsättning för denna industris tillväxt. Utrotning av sjukdomar och förebyggande åtgärder för att hindra deras framväxt underminerar industrins ekonomiska bas.”