Välkommen till Nordiska Akademin för Klassisk Homeopati
   
   
Skolans ändamål:
  • Ge grundutbildning i klassisk homeopati med hög internationell standard.

• Sprida saklig information om klassisk homeopati.

• Stödja och hjälpa examinerade homeopater vid start av den egna praktiken.

• Arbeta för att klassisk homeopati skall bli en del av den offentliga sjukvården i Norden